Oskar Amiri

oskar@noom-arch.pl

Architekt, urbanista, gitarzysta, specjalizuje się w planowaniu miast tymczasowych dla dużych, międzynarodowych zlotów

Jestem architektem z obronionym w 2012 roku na Politechnice Poznańskiej dyplomem magistra inżyniera architekta. Poza tym studiowałem w trybie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2011 roku pracuję jako asystent architekta, opracowywując m.in inwentaryzacje, i projekty budowlane dla obiektów o różnej skali, w tym dla obiektów pod ochroną Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poza pracą w biurze uczestniczyłem w spotkaniach z lokalnymi władzami, mieszkańcami oraz przedstawicielami instytucji państwowych. W latach 2013-2016 prowadziłem zajęcia projektowe dla studentów Wydziału Architektury.

Od września 2014 jestem szefem grupy roboczej w ramach polskiej kandydatury do organizacji 25-go międzynarodowego zlotu World Scout Jamboree 2023. Jestem odpowiedzialny za koordynację działań grupy architektów, wraz z którymi przygotowuję zagospodarowanie terenu dla miasta zlotowego dla ponad 40 000 uczestników. Obecnie pracując zarówno w Poznaniu, jak i w Gdańsku, zajmuję się technicznymi aspektami kandydatury, współpracując stale z władzami i urzędnikami Miasta Gdańska. Poza tym uczestniczyłem w wielu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach poświęconych tematyce przestrzennych i logistycznych aspektów międzynarodowych wydarzeń i zlotów.

Od kwietnia 2015 współpracuję z biurem projektowym NOOM Sp. z o.o., gdzie zajmuję się projektowaniem architektury, spotkaniami z inwestorami oraz codziennym kontaktem z zagranicznymi partnerami. Studio specjalizuje się w projektowaniu budynków wielorodzinnych, wpisanych w miejską tkankę urbanistyczną, ale także w wielkopowierzchniowych centrach przemysłowych. W trakcie swojej praktyki projektowej uczestniczyłem w wielu konkursach architektonicznych i urbanistycznych, niejednokrotnie dotyczących przekształceń i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Ze względu na złożoność takich wyzwań kładłem szczególny nacisk na tworzenie interdyscyplinarnych zespołów. W tym celu dobierałem do zespołu osoby spoza architektury i urbanistyki, z dziedzin takich, jak socjologia, geo-informacja, architektura krajobrazu, czy wzornictwo.

Poza tym, jestem doktorantem na Politechnice Gdańskiej. Tematem mojego szczególnego zainteresowania jest tworzenie przestrzeni urbanistycznej dla dużych, międzynarodowych i zróżnicowanych kulturowo grup. Opieram się przy tym na doświadczeniach i osiągnięciach psychologii percepcji, socjologii architektury oraz miasta. Moja praca doktorska dotyczy historycznych wzorców urbanistycznych w tymczasowych strukturach urbanistycznych, na przykładzie World Scout Jamboree. Jestem autorem szeregu artykułów dotyczących problematyki urbanistycznej, oraz prezentacji wygłaszanych podczas konferencji naukowych zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy.