Publikacje

  • Amiri, O. (2015). Urban Waterfronts as a Deserted Heritage. Gubin-Guben Case Study. Mokslas: Lietuvos Ateitis, 7(1), 20.
  • Amiri, O. (2014). Architektoniczne środki tworzenia granic społecznych wokół imigrantów w miastach. Człowiek i Społeczeństwo/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 37, 125-135.
  • Amiri, O., Sawińska, M., Schöneich, A., & Sobańska, A. (2011). Bastiony rekreacji, czyli sportowe oblicze Cytadeli. Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, 79(4), 366-378.
  • Amiri, O. (2015). Rewitalizacja terenów śródmiejskich w miastach podzielonych na przykładzie Gubina i Guben. [w:] Bromberek, Z. (red.), Innowacyjność, kreatywność i rozwój: Budownictwo a środowisko (27-46). Poznań: Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu.
  • Amiri, O. (w opr. wyd.). Architektura władzy. [w:] Kajda, K., Kostyrko, M., Ratajczak, D. (red.), Sztuka jako forma dyskursu władzy.
  • Amiri, O. (w opr. wyd.). Współczesna architektura w skansenach a architektura regionalna. Możliwości wykorzystania architektury regionalnej we współczesnym budownictwie. Poznań: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej.