Łódzki UL. Śródmiejski

Projekt obejmuje zagospodarowanie bocznej, pozbawionej funkcji i detalu, ściany śródmiejskiej kamienicy, połączenie istniejących w parterze usług z pasażem Artura Rubinsteina, jak i stworzenie przestrzeni która w płynny sposób łączyłaby się z parkiem.

Proponujemy stworzenie bardzo wąskiego obiektu, opartego na powtarzalnej prefabrykowanej zabudowie modułowej w formie heksagonów. Moduły mogą mieścić wiele różnych funkcji – mikro biura, kawiarnie, małe działalności gospodarcze, (np. szewc, krawiec, drobny handel). Wielofunkcyjność jak i łatwość zmiany aranżacji pozwala dopasować przestrzeń do potrzeb użytkowników. Przedstawiona aranżacja może być zastosowana w innych miejscach, na podobnych ścianach szczytowych – jest więc propozycją uniwersalną. Moduły heksagonalne zostały wyprodukowane z lekkiego i trwałego materiału kompozytowego powstałego z połączenia utwardzonych żywic i materiałów naturalnych, pochodzących z recyklingu. Stosujemy moduły w trzech wymiarach, montowane na miejscu,które można ze sobą łączyć dając użytkownikom więcej przestrzeni w formie kolejnych pomieszczeń.

W pierwszej warstwie nowego obiektu, przylegającej do istniejącej ściany, projektujemy przestrzeń komunikacyjną wraz z zapleczem sanitarnym, z możliwością połączenia z klatkami schodowymi oficyny. W tej części znalazłyby się też windy dla osób niepełnosprawnych. Drugą, zewnętrzną warstwę stanowi kompozycja heksagonalnych modułów, dostępnych z części komunikacyjnej. Zmienne głębokości modułów rzeźbią elewację i tworzą wysokiej jakości przestrzeń, także w perspektywie urbanistycznej. Materiały jakie zastosowaliśmy odwołują się do skojarzeń z fabryczną historią Łodzi, ale też podejmują z nimi twórczą polemikę. Okładzina w postaci paneli z kortenu kontrastuje z nowoczesnymi, heksagonalnymi modułami wykonanymi z białego materiału kompozytowego.

W celu dopełnienia przestrzeni parku, okładzina budynku została wzbogacona o roślinność. Na elewacji budynku znajdą się naprzemiennie panele z blachy gładkiej, ażurowej, w tym panele z podłożem przystosowanym do rozrostu mchów. Dla realizacji tego projektu konieczne jest przesunięcie obowiązującej linii zabudowy o 650 cm i oznaczenie budynku jako przestrzeni usługowej. Wnioskujemy też o włączenie opracowywanego terenu w zbiór stref kreatywnych w myśl zapisów uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

  • Date:

    2016
  • Categories:

    Konkursy
  • Client:

    Urząd Miasta Łodzi

Click & Share the Love